Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiam informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem. 


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Katarzyna Kabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IdeaFit Katarzyna Kabat z siedzibą w Szczytnikach ul. Międzylesie 3, NIP: 778-136-86-19; REGON: 302559713

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną kontakt z Administratorem może nastąpić:

 1. Nr telefonu: 502610526
 2. Adres e-mail: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

 1. świadczenie usług oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń́ – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.


Macie Państwo prawo do:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem
 2. dostępu do informacji
 3. żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
 4. żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 7. żądania usunięcia danych osobowych
 8. przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu
 9. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Państwa danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy – umowa nie będzie mogła zostać zawarta. 

Strona Instytutu Idea Fit & Spa korzysta z ciasteczek aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.