Regulaminy

Idea Fit Katarzyna Kabat
ul. Włodzimierza Majakowskiego 349
61-066 Poznań
NIP 778-13-68-619 REGON  302559713

  

Instytut Idea fit & spa zaprasza od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek 9-20,21 wtorek i środa 9-20,21 czwartek 9-20,21 piątek 9-20,21 oraz sobota 10-14. Godziny mogą ulec zmianom, w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Klientami SPA mogą być wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zabiegu.

Na życzenie Klienta wykwalifikowany personel Spa informuje o wszelkich szczegółach przebiegu zabiegu oraz jego skutkach.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia osobie przeprowadzającej zabiegi wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na efekt zabiegu, stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu lub stanowić ryzyko zarażenia dla innych klientów.

Przed wykonaniem zabiegu klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety związanej ze stanem zdrowia, w przeciwnym przypadku pracownicy Instytutu mają prawo odmówić wykonania zabiegu.

Wszelkie dane osobowe klienta przetwarzane są wyłącznie na użytek Spa i chronione zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Dane dotyczące stanu zdrowia klienta objęte są tajemnicą i wykorzystane zostają wyłącznie na potrzeby bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu klientów wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.

Wykupienie zabiegu do wykonania którego konieczne jest użycie przyrządów naruszających integralność ciała jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na naruszenie integralności w stopniu koniecznym do wykonania zabiegu.

Instytut zapewnia klientom wszelkie przybory, a także kosmetyki niezbędne do udziału w wykupionym zabiegu.

Narzędzia wielorazowego użytku oraz blaty, fotele i łóżka poddawane są dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Instytut zapewnia klientom możliwość kąpieli po wykonaniu zabiegów na ciało, udostępniając wszelkie niezbędne przybory i kosmetyki.

Klienci proszeni są o stawianie się na zabiegi punktualnie, o ustalonej godzinie. W przypadku spóźnienia, Instytut ma prawo do skrócenia zabiegu lub jego odwołania, w przypadku gdyby wykonanie go o późniejszej porze kolidowało z zabiegami kolejnych klientów.

W przypadku nieprzewidzianej wcześniej zmiany planów skutkującej odwołaniem zabiegu, Klienci proszeni są o informowaniu o tych zmianach w najwcześniejszym możliwym terminie.

W przypadku przerwania zabiegu w trakcie, na życzenie klienta, Instytut nie jest zobowiązany do zwrotu należności za zabieg.

Na zabiegi w Spa nie należy stawiać się bezpośrednio po spożyciu posiłku głównego.

Przed zabiegiem należy zdjąć biżuterię oraz zegarek.

Podczas zabiegu nie należy korzystać z telefonu oraz prywatnych odtwarzaczy muzyki.

Instytut ma prawo odmówić klientowi udziału w zabiegu w przypadku, gdy stan klienta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub chorobę zakaźną.

Instytut ma prawo odmówić klientowi wykonania zabiegu, w przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.

Spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz palenie tytoniu jest zabronione na terenie Spa.

Spa jest strefą wypoczynku, dlatego jego klienci proszeni są o zachowanie niezakłócające spokoju i wypoczynku innym osobom.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu klientów lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.

Otrzymane rabaty na zabiegi nie łączą się z aktualnie obowiązującymi promocjami.

Rabat ogólny na zabiegi nie dotyczy zabiegów MEDYCYNY ESTETYCZNEJ oraz zabiegów SONOQUEEN, chyba że jest taka informacja w cenniku, na stronie www

Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania Spa oraz przebiegu zabiegów uprzejmie prosimy zgłaszać w recepcji Spa.

Organizator ma prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy grupa nie będzie pełna.

W przypadku, gdy klient 3 krotnie odwoła umówioną przez siebie wizytę w Instytucie Idea fit & spa na zabieg, na kolejny pobierany będzie zadatek w wysokości 50% i w przypadku, gdy nie zjawi się po raz kolejny, zadatek nie podlega zwrotom.

Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych produktów bez paragonu fiskalnego

Rabaty obowiązujące na ulotkach, bądź voucherach obowiązują od takiej kwoty jaka jest podana na ulotce, czy voucherze.

Wykwalifikowany personel Instytutu Idea Fit & Spa informuje o wszelkich szczegółach przebiegu zabiegu, przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu oraz jego skutkach.

Wszelkie dane osobowe klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Dane dotyczące stanu zdrowia klienta objęte są tajemnicą i wykorzystane zostają wyłącznie na potrzeby świadczonych usług przez Instytut Idea Fit & Spa (z uwagi na zapisy RODO).

Instytut Idea Fit & Spa nie ponosi odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu klientów, gdy wynikają one z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia i nie są one następstwem działań zawinionych leżących po stronie Instytutu Idea Fit&Spa.

Wykupienie zabiegu, do wykonania którego konieczne jest użycie przyrządów naruszających integralność ciała jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na naruszenie integralności w stopniu koniecznym do wykonania zabiegu.

Instytut Idea Fit & Spa ma prawo odmówić klientowi wykonania zabiegu, w przypadku istnienia zdrowotnych przeciwwskazań do wykonania takiego zabiegu.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Instytutu Idea Fit & Spa.

Instytut Idea Fit & Spa może ponosić odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu klientów lub uszkodzenie mienia, tylko w przypadku, gdy klienci stosują się do niniejszego regulaminu.

Instytut Idea Fit & Spa nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów bez paragonu fiskalnego.

Uprzejmie dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem.

  

Regulamin PROMOCJI KARNETY OPEN

Promocja trwa od 06.03.2023 do 31.03.2023

Przedmiotem zakupu są karnety kwotowe, na które udzielany jest rabat 20 % od kwoty 1000 zł na Vouchery Podarunkowe oraz 30 % od kwoty 1500 zł na Vouchery Podarunkowe.

Promocja obejmuje wszystkie zabiegi poza COOL TECH, VECTUS, SONOQUUEN, medycyna estetyczna, zabiegi podologiczne oraz treningi i zajęcia grupowe.

Nie łączy się z innymi promocjami

Nie obejmuje zakupu kosmetyków.

Nie podlega wymianie na gotówkę.

Karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu, z jej upłynięciem, upływa termin ważność danego Vouchera.

W przypadku, gdy kwota zabiegu przekroczy wartość Karnetu, różnice należy dopłacić.

W przypadku, gdy wartość Karnetu jest wyższa niż wykorzystany zabieg, nie podlega on rozliczeniu, zwrotom.

Reklamacje można składać na adres mailowy: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl, rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w przeciągu od 1 do 2 tygodni.

Należy podać nr Karnetu oraz datę zakupu, imię i nazwisko. W tytule maila wpisać: „REKLAMACJA KARNETU nr ..”. Podając te dane można również zadzwonić pod nr telefonu 502668878

  

Regulamin Voucherów

Zakupione Vouchery Podarunkowe, czy zakupione Vouchery nie podlegają wymianie gotówkowej.

Voucher ważny jest 3 miesiące od dnia zakupu.

W przypadku, gdy kwota zabiegu przekroczy wartość Vouchera, różnice należy dopłacić.

W przypadku, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wykorzystany zabieg, nie podlega on rozliczeniu, zwrotom.

Każdy Voucher ma datę ważności, z jej upłynięciem, upływa termin ważność danego Vouchera.

Reklamacje można składać na adres mailowy: katarzyna.kabat@ideafitspa.pl, rozpatrywanie reklamacji odbędzie się w przeciągu od 1 do 2 tygodni.

Należy podać nr Vouchera oraz datę zakupu, imię i nazwisko. W tytule maila wpisać: „REKLAMACJA VOUCHERA nr ..”. Podając te dane można również zadzwonić pod nr telefonu 502668878.

Voucher’a podarunkowego zakupionego na kwotę oraz określoną usługę nie można wykorzystać na zabiegi medycyny estetycznej, zabiegów Sonoqueen i dr Cyj, makijażu permanentnego oraz na zakup kosmetyków.

  

Regulamin zajęć grupowych

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w myśl art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o świadczenie usług zajęć grupowych w Instytut Idea Fit § Spa”.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest akceptacja regulaminu zajęć grupowych, regulaminu Instytutu i wykupienie karnetu – karty Instytutu wg aktualnego cennika.

II. Uczestnictwo i warunki wykupienia karnetu

Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z usług Instytutu jest karnet – KARTA, Instytutu okazywany każdorazowo w recepcji Instytutu.

Karnet-karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

Karnet-karta jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na czas określony w umowie. Po upływie tego okresu karnet traci ważność.

Karnet-karta na zajęcia grupowe wykupuje Klient Instytutu zgodnie z grafikiem. Wówczas jest to gwarancja miejsca z zastrzeżeniem „pierwszeństwa wpłat”.

Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu-karty powinien być niezwłocznie zgłoszony recepcji Instytutu.

Instytut nie zwraca kosztów poniesionych przy zakupie karnetu z powodu nie uczestniczenia w zajęciach w okresie ważności karnetu.

Zniżki i promocje związane z zakupionym karnetem, które zostały niewykorzystane nie podlegają zwrotowi.

Z zajęć grupowych w Instytucie można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień w dni i godziny ustalone w umowie (karnet na zajęcia grupowe uprawnia do uczestnictwa w określonych zajęciach-konkretna data i godzina zajęć). Każda inna usługa Instytutu jest dodatkowo płatna według cennika.

III. Terminy, organizacja zajęć

Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu właściciela karnetu.

W przypadku odwołania zajęć w danym dniu przez Instytut, uczestnicy mają prawo przedłużenia trwania okresu obowiązywania karnetów o ilość odwołanych zajęć, chyba, że w miejsce zajęć odwołanych zostanie ustalony inny, zastępczy termin tych zajęć.

Instytut ma prawo do odwołania planowanego uruchomienia zajęć w przypadku, gdy grupa chętnych nie będzie liczyć min. 8 osób. W przypadku wcześniejszego opłacenia karnetu istnieje możliwość dokonania zmiany preferowanych zajęć na inne lub zwrot ceny karnetu pomniejszonej proporcjonalnie o wartość odbytych w danym okresie rozliczeniowym zajęć.

Na zajęcia należy przyjść przynajmniej 5 minut wcześniej. Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania zajęć.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie uprawnia go do przedłużenia czasu obowiązywania karnetu.

Nieobecność uczestnika na zajęciach uprawnia go do wzięcia udziału w zajęciach z inną grupą, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym zajęcia.

IV. Uczestnik

Uczestnikami zajęć są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.

Przebywanie na Sali podczas trwania zajęć dzieci poniżej 16 roku życia, będących pod opieką jednego z uczestników zajęć, możliwe jest wyłącznie przy braku sprzeciwu pozostałych uczestników oraz przy uwzględnieniu niezakłócania przez dziecko przebiegu zajęć, przy czym prowadzący zajęcia oraz Instytut nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka podczas trwania zajęć.

Prowadzący zajęcia ma prawo odmowy objęcia danego uczestnika ćwiczeniami fizycznymi w danym dniu – w chwili rozpoczęcia lub w trakcie zajęć – w przypadku stwierdzenia, że stan uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.

Uczestnicy zajęć przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.

Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg zajęć albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.

Uczestnicy zajęć powinni we własnym zakresie zadbać o stwierdzenie przez lekarza, czy mogą wykonywać ćwiczenia i korzystać z usług Instytut Idea Fit § Spa bez uszczerbku dla stanu zdrowia. Uczestnicy zajęć z usług nie mogą składać pod adresem Instytutu Idea Fit § Spa żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia chyba, że zostało to spowodowane przez personel w sposób zawiniony.

Uczestnicy odbywają ćwiczenia w stroju dostosowanym do zajęć, stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń.

Instytut nie zapewnia stroju ani obuwia sportowego.

V. Pozostałe postanowienia

W pomieszczeniach Instytutu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz przynoszenia alkoholu, środków odrzucających i narkotyków. Zabrania się przychodzenia do Instytutu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

Spożywanie napojów i posiłków odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, posiłek główny należy zaplanować najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami.

Z pomieszczeń i urządzeń Instytut Idea Fit § Spa korzystać można zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Instytut Idea Fit § Spa, lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji.

Osoby naruszające zasady porządku w Instytut Idea Fit § Spa będą proszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, Instytut Idea Fit § Spa może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zwracania jakichkolwiek uiszczonych opłat.

Rzeczy osobiste uczestników, podczas zajeć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach.

Uczestnicy nie powinni przynosić ze sobą przedmiotów niebezpiecznych oraz takich, których wniesienie na teren Instytut Idea Fit § Spa mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

Instytut Idea Fit § Spa nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty umieszczone w szafkach. Każdorazowo należy sprawdzić, czy szafka jest zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych Instytut Idea Fit § Spa nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda została zawiniona przez pracownika obiektu.

Przedmioty wartościowe, na czas trwania zajęć, powinny zostać oddane na przechowanie w recepcji Instytutu.

Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą prowadzącego zajęcia.

Niniejszy regulamin zajęć grupowych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.

W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

  

Regulamin treningów personalnych

Uczestnikami treningów personalnych są wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w treningu.

Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia wszelkich chorób, uczuleń, urazów, uszkodzeń lub innych dolegliwości fizycznych, mogących mieć wpływ na przebieg treningu albo stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania określonych ćwiczeń.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z podania przez nich nieprawdziwych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia, o których mowa w pkt. 2.

Przed rozpoczęciem treningu, uczestnik informuje trenera o swoich oczekiwaniach co do rezultatów treningowych, co pozwoli na określenie celu, rodzaju oraz intensywności treningu.

Uczestnicy treningów przyjmują do wiadomości, że ćwiczenia fizyczne mogą wiązać się z urazami i innymi uszkodzeniami ciała jak np. naciągnięcia, stłuczenia, zadrapania i zgadzają się na możliwość wystąpienia takich urazów lub uszkodzeń.

Treningi odbywają się zgodnie z grafikiem ustalonym pomiędzy uczestnikiem, a trenerem.

Uczestnicy odbywają treningi w stroju sportowym oraz w obuwiu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń sportowych.

Instytut nie zapewnia uczestnikom stroju ani obuwia treningowego.

Uczestnicy stawiają się na zajęcia punktualnie, o ustalonych godzinach.

W przypadku spożywania posiłków przed zajęciami, uczestnicy stawiają się na zajęcia nie wcześniej niż 2 godziny po spożyciu posiłku głównego.

Spóźnienie uczestnika nie stanowi podstawy do przedłużenia czasu trwania treningu.

Cykl treningów może zostać określony indywidualnie lub wykupiony jako „pakiet treningowy.”

W przypadku wykupienia przez uczestnika pakietu treningowego, okres ważności pakietu liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w przeciągu dwóch miesięcy z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.

Trener ma prawo odwołania zajęć mających się odbyć w danym dniu, zapewniając w to miejsce zajęcia w innym terminie.

Trener ma prawo odwołania treningu w danym dniu, w chwili jego rozpoczęcia lub w trakcie treningu, w przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia uczestnika nie pozwala na uczestniczenie w ćwiczeniach.

Uczestnicy nie mogą brać udziału w zajęciach treningowych będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, trener odwołuje trening. Trening przepada i nie ulega przesunięciu na kolejny okres.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników wynikające z nieprzestrzegania zaleceń trenera.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu uczestników lub uszkodzenie mienia, w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu.

Uczestnicy mają prawo nagrywania obrazu lub dźwięku podczas zajęć lub wykonywania zdjęć, wyłącznie za zgodą trenera.

Uczestnicy stosują się do regulaminów obiektu, na którym odbywają się zajęcia.

W przypadku niewykorzystania Pakietu Treningów Personalnych, w przypadku kiedy uczestnik umawiał się na zajęcia a nie zjawiał się na nie, pakiet nie podlega zwrotom gotówkowym.

Regulamin treningów personalnych może ulec zmianie, o czym uczestnicy są informowani najpóźniej z chwilą dokonania zmiany.

Strona Instytutu Idea Fit & Spa korzysta z ciasteczek aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.